eService

For å aktivere en konto på nytt pga. feil innlogging eller glemt passord, må kontoen først aktiveres igjen av Nordic Merchant Support/Diners Club. Ta kontakt med Nordic Merchant Support via e-post: merchantsupport@sebkort.dk

Bruk deretter din bruker id og den nye koden du har fått for å logge deg inn.

Tilbaka